Privacyverklaring van Urencalculator.nl

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:

Naam: PowerSEO
Adres: Cantaart 11, 9291AK Kollum
E-mail: bhtvdmeer@gmail.com

Doel van de gegevensverwerking:

We gebruiken Google Search Console en Statcounter om inzicht te krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren en te optimaliseren voor onze gebruikers. De gegevens die we verzamelen zijn volledig geanonimiseerd.

Rechtsgrond voor de verwerking:

De gegevensverwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij het analyseren van onze websiteprestaties en het verbeteren van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Wij verzamelen geanonimiseerde paginaweergaven en locatiegegevens. IP-adressen worden gefilterd en niet bewaard.

Ontvangers van persoonsgegevens:

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen en hebben derhalve geen verwerkersovereenkomsten.

Bewaartermijnen:

Gegevens verzameld via Statcounter worden 10 dagen bewaard en vervolgens verwijderd. Gegevens verzameld via Google Search Console worden door Google beheerd en staan los van onze eigen gegevensverwerking.

Rechten van betrokkenen:

Omdat de gegevens die wij verwerken geanonimiseerd zijn, zijn rechten zoals inzage, correctie, en verwijdering niet van toepassing. Mocht u vragen hebben over onze gegevensverwerking, kunt u contact opnemen via bhtvdmeer@gmail.com.

Automatische besluitvorming of profilering:

Wij maken geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Beveiligingsmaatregelen:

We beschermen de verzamelde gegevens met technische maatregelen waaronder wachtwoordbeveiliging en een security plugin om de integriteit en veiligheid van onze website te waarborgen.

Klachten:

Als u klachten heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, kunt u contact opnemen via bhtvdmeer@gmail.com. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.